logo

Petr Tvarůžek @ iampete.eu

Násilné převzetí moci nad Ústavem výpočetní techniky na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity?

http://www.online.muni.cz/udalosti/2676-ustav-vypocetni-techniky-cekaji-zmeny

 

http://www.online.muni.cz/udalosti/2677-stanovisko-rektora-mu-ke-zmenam-ve-vedeni-uvt

 

http://lemur.mu/univerzita/deni/1004-kvestor-odvolal-vedeni-ustavu-vypocetni-techniky-akademikum-se-nelibi-jakym-zpusobem

 

 

https://is.muni.cz/auth/www/98724/30867420/prepis_zaznamu_shromazdeni_akademicke_obce.pdf

 

 

 

{profesor Matyáš} Dal jste pokyn, aby se přestěhovali lidé bez jejich vědomí?
{rektor Bek} Ne.
{Matyáš} Dal jste pokyn, aby se odvolali náměstci?
{Bek} Ne.
{Matyáš} Takže toto se děje bez vašich instrukcí?
{Bek} A jak to souvisí s mými instrukcemi?

 

....

 

{Klusáček} Máte bohužel smůlu, že tady sedí relativně inteligentní lidé, takže ...
(smích, potlesk)
{Klusáček} ... *** noční stěhováni kanceláří ...
{Bek} Já o nočním stěhování kanceláří nic nevím ...
{lidé z publika} My ano.

 

....

 

{Kučera} ... Pokud jedna firma provede akvizici jiné firmy, první, co udělá, přijde, vyhodí staré vedení, dosadí nové, které ex-post říká, co se v té firmě bude dít dál. Podobným způsobem se řídí politická strana, možná ministerstvo. Otázka je, zda by se tímto způsobem měla řídit univerzita. A zda tohleto, na co bychom si v kontextu nových změn celospolečenských měli začít zvykat nebo ne?

 

....

 

{Filipovič ke kvestorovi Vitulovi} Několik dotazů na pana Ledvinku (ekonom UVT) je natolik silný auditní podklad k tomu, abyste odstranil celé vedení? Nikdo si neověřil, jestli jsou data správné? Pak vy jste pane kvestore udělal audit, kterým je několik dotazů na nebohého pana Ledvinku. Dosadili jste tam někoho, kdo nemá vůbec žádnou autoritu, kdo si nasadil svůj vlastní tým a nikdo z nás nemá dúvod věřit, že se bude chovat mnohem líp než původní vedení ústavu. Já jako se omlouvám. Já se na to dívam jako student trochu externě, ale tohle mi připadá jako kocourkov. Nedaří se mi z vaší strany přijmout nějaký výrazný argument.

 

....

 

 

{Matyska} Pane kvestore. Nikdy jste ale nepoložil ústavu dotaz formulovaný tak, že chcete vidět, co teče za peníze přímo na služby a co je třeba kofinancování projektú. To co já jsem přiznal, nebyl výzkum. Já jsem pouze zmínil, že ústav realizoval řadu projektů, které vyžadovaly kofinancování, a že považoval za součást společenské dohody na univerzitě, která nikdy předtím nebyla zpochybněna, že může ty finance, které dostává jako svúj základní finanční prostředek, může použít jako kofinancování těchto projektů za podmínky, že je schopen obhájit, že tyto projekty mají něco společného s těmi službami a slouží na to, aby ty služby buď bezprostředně nebo v krátké budoucnosti byly využity univerzitou. Takto ten dotaz nebyl nikdy položen a neexistuje žádný důvod, proč se domnívat, že my jako ústav bychom na tento dotaz neodpověděli naprosto korektně rozklíčovanými penězi, které vám řeknou toto jde přímo na základní aktivity, toto jde na kofinancování projektů a toto je možná další částka o jejimž určení se můžeme bavit - my ji vidíme takhle, vy ji možná vidíte takhle. Žádný takovýto požadavek nevzešel. A mne bytostně mrzí, že jsem se dožil na univerzitě stavu, kdy místo toho, aby mi vedení univerzity položilo otázku, a teprve v okamžiku, kdy já ji nezodpovím, kdy mi eventuelně poskytne možnost ji opravit, protože jsem ji nepochopil. Kdy namísto takovéhoto procesu vedení za zády zjišťuje jaksi, cosi kdeby cosi mohlo být, na základě toho, co takovými cestami zjistí, provede rozhodnutí a to se rozhodne implementovat obejítím jakýchkoliv doposud běžných mechanizmů a procesů. To že to bylo předloženo a projednáno den před faktickou realizací, nepovažuji za součást korektních procesů řízení univerzity. Toto je věc která mne prostě děsí. Stejně tak jak tady bylo - to se postavím za pana děkana Kozubka - jak tady bylo řečeno, že vlastně zapojit lidi z FI není možné protože jsou příliš úzce provázáni. Což opět v podstate neumím interpretovat jinak, než že je tady nedůvěra hromadná vúči jakýmkoliv informatikům včetne Lukáše Rychnovského. A pane rektore k té personální věci. Já vůbec nezpochybňuji a nikdy bych si nedovolil zpochybnit vaše právo vybrat a pověřit ředitele. Já jenom touto cestou vám chci říct, že naše komunita k osobě, kterou vy jste vybrali jako ředitele ústavu, nemá žádnou důvěru, tato osoba nemá autoritu mezi námi a bude velmi težké s takovouto osobou v čele ústavu vést ten dialog o kterém vy mluvíte.

 

(hlasitý a dlouhý potlesk)

 

XML zdroje komentářů: RSS | Atom
Be the change you want to see in the world